Ötvös alapképzés, Képző-, és iparművészeti munkatárs

2020. szeptembertől
Képző-, és iparművészeti munkatárs (ötvös)

Ötvös alapképzés (OKJ 54 211 06)

Képzés típusok

  • 2 éves iskolai rendszerű nappali
  • 2 éves iskolai rendszerű felnőtt

Az Ötvös szakképesítés rövid leírása

  • Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.
  • Értelmezi vagy önállóan elkészíti az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezi, illetve kivitelezteti a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
  • A kor követelményeinek megfelelően ismeri és használja a tradicionális illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe veszi ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait.
  • Tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezhet vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathatja.