Fogtechnikus 15. évfolyam

A fogtechnikus képzés elmúlt tíz évében jelentős változások történtek. A szakma fejlődése rendkívül gyors és összetett, folyamatosan megújul.
A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás követi a változásokat, minden évben újabb-és újabb információkkal, gyakorlati programokkal bővül. A képzésben részt vevők elhivatottak, továbbképzéseken vesznek részt, részei a megújulási folyamatnak.

Az elméleti oktatás során színvonalas szakmai demonstrációk szervezése is történik, neves hazai is külföldi előadókkal, akik több évtizede támogatják a Práter utcai szakképzést. A tananyag szemléltetést szakmai filmekkel, digitalizált órai anyagokkal, demonstrációs modellek segítségével, konstruktív módszerekkel végzik felsőfokú végzettséggel, szakmai és több évtizedes tanítási gyakorlattal, rendelkező fogtechnikus mester szaktanárok.

A gyakorlati képzés az iskola Tanlaboratóriumában, Kabinetjében vagy magánvállalkozóknál, praxislaborokban vagy magánklinikákon szerveződik. A Práter utcai gyakorlati oktatási helyek korszerűen felszerelt 14-15 fős fogtechnikai laboratóriumok, mestervizsgával rendelkező szakoktatók segítik a felkészülést. A gyakorlati készségek és képességek kialakítása során sok gyakorlási lehetősége van tanulóinknak.

A fogtechnikus tanulóink a képzés alatt szakmai konferenciákon és kongresszusokon kedvezményes belépőjegyek megvásárlásával vehetnek részt, a szakkönyvek beszerzése is kedvezményes áron történik.

A fogtechnikus szakmaterület számítógépes tervező és gyártó programokkal bővül az ezredforduló óta. Ezért iskolánkban CAD/CAM tervező és scannelő rendszerek telepítése történt meg, ami már a szakmai oktatás részét képezi.

Práter utcában folyik a legrégebben fogtechnikus képzés Magyarországon, közel 55 éves szakmai múltunk van. A képzés országosan és nemzetközileg is elismert. Tanulói létszámunk ezért minden évben magas, a túljelentkezés többszörös. Tehetséges, kreatív, innovatív diákjaink vannak, akik minden magyar és nemzetközi versenyen az elsők között vannak.  2016 szeptemberében egy új oktatási program szerint kezdtük a tanévet, mint ami a teljes magyar szakképzésben is megtörtént.

Végzős diákjaink jelentős többsége nagyon jó elhelyezkedési lehetőségek között válogathat, részt vesznek a fogtechnikai laboratóriumok, praxislaborok, fogászati klinikák mindennapi munkájában, részeivé válnak a magyar és külföldi páciensek ellátásának, többek között a fogászati turizmus keretei között is.