Fotográfus-Kreatív fotográfus

Kreatív ágazat 2 éves képzése, nappali (tanulói jogviszony) és esti tagozaton (felnőttképzési jogviszony), érettségivel rendelkezőknek, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Nappali tagozatra 25 éves kor alatt lehet jelentkezni.

A kreatív fotográfus olyan vizuálisan képzett szakember, aki megrendelői elvárásait figyelembe véve tisztában van a fotográfia technikai és formanyelvi alapjaival. Kreativitásra épülő, széles körben használható, változatos munkát végez, amely magában foglalja az álló-és mozgóképfelvétel analóg és digitális készítését, a világítástechnika szakszerű használatát, a képfeldolgozást, labormunkát és utómunkát a megfelelő digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával együtt. Ismeri a művészettörténeti és szaktörténeti korok jellemzőit. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megrendelővel egyeztetve szabad kézzel vagy digitális eszközöket használva mutatja be. A kreatív fotográfus a megrendelő elvárásainak megfelelően önállóan, vagy asszisztensek segítségével végzi munkáját. A megrendelői kör, vagy egyéni meglátásai alapján készít fotó alapú látvány-anyagokat. Dolgozik műteremben és szabadban, készít portré-, tárgy-, divatfotót, eseményfotót, fotóriportot és épületfotót. Tisztában van a szerzői és személyiségi jogokkal, azt munkája során betartja.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Bemeneti feltétel: érettségi végzettség

Képzési idő: 2 tanítási év

Képzés munkarendje: nappali (25 év alatt) és esti

Iskola, ahol indul a képzés: BKSZC Kézművesipari Technikum

Válaszható szakmairány: kreatív fotográfus

Képzés indulása: megfelelő létszám esetén

Finanszírozási forma: államilag támogatott, ingyenes

Oktatás: elméleti képzés az intézményben (az iskola szakmai programjától függően), szakmai gyakorlat külső gyakorlati helyen, szakképzési munkaszerződéssel, egyes esetekben az iskolai  tanműhelyben

Oktatás tervezett ideje: nappali tagozaton hétköznapokon órarend szerint, felnőttképzésben hétköznapokon délután

Beszámítás: a szakmai programban meghatározottak szerint, igazgatói döntés alapján

Felvétel feltétele: foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Beiratkozás: Személyesen az iskolában vagy az alábbi linkre kattintva