Képző- és iparművészeti munkatárs (ötvös)

Művészetek, azon belül a Képzőművészet, szépművészet terület 2 éves képzése, nappali (tanulói jogviszony) és esti tagozaton (felnőttképzési jogviszony), érettségivel rendelkezőknek, amely szakmai képzés 4-es szintű szakképesítés megszerzésével zárul. Nappali tagozatra, szakgimnáziumi képzésre, kizárólag közvetlenül, az érettségit követően lehetséges jelentkezni. Csak abban az esetben jön létre tanulói jogviszony.  A Programkövetelmény alapján szervezett képzés, felnőttképzési jogviszonyt biztosít, amelyre érettségivel, bármely életkorban lehet jelentkezni. A képzés elvégzéséről tanúsítvány kap a  felnőttképzésben résztvevő, amivel, képesítő vizsgára tud jelentkezni. A sikeres képesítő vizsga teljesítését a képesítő bizonyítvány igazolja, amely államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Az ötvös tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. Az ötvös megőrzi, folytatja az ötvösség évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az ötvös általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai kreativitása és szakértelme  sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és kis szériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Bemeneti feltétel: érettségi végzettség

Képzési idő: 2 tanítási év

Képzés munkarendje: nappali (szakgimnáziumi, érettségit követően) és esti

Iskola, ahol indul a képzés: BKSZC Kézművesipari Technikum

Válaszható szakmairány: –

Képzés indulása:  megfelelő létszám esetén

Finanszírozási forma: államilag támogatott, ingyenes, azoknak, akik még nem rendelkeznek az új szakképzési rendszerben szerzett szakképesítéssel. Egyéb esetben, államilag nem támogatott, térítésköteles

Oktatás: elméleti és gyakorlati képzés az intézményben, vagy a szakmai gyakorlat, külső gyakorlati helyszínen

Oktatás tervezett ideje: nappali tagozaton, hétköznapokon, órarend szerint; felnőttképzésben, hétköznapokon délután, hétvégén 1 nap

Beszámítás: a szakmai programban meghatározottak szerint, igazgatói döntés alapján

Felvétel feltétele: szakmai adottságok, készségek felmérése intézményi felvételi eljárás során szükséges

Beiratkozás: előzetes értesítés alapján személyesen az iskolában