Közzétételi lista

Törvényi háttér:

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

344.§ (1) A szakképző intézmény a szakképzés információs rendszerében közzéteszi

  1. a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót
  2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok számát
  3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is
  4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét
  5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait
  6. a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét
  7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét
  8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát
  9. a tanulók, illetve a képzésben résztvevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat